Koniec Roku Szkolnego za

Dyrekcja

Dyrektor
Ilona Składanowska

W-ce dyrektor
Iwona Majchrowska