Koniec Roku Szkolnego za

Informacje dla rodziców

Rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z przekazanym harmonogramem przypominamy, że dnia 20 grudnia 2016 roku (wtorek) odbędą się spotkania z rodzicami:

16:15 - koncert połaczączony z akcją "Adopcja na odległość"

17:00 - zebrania z wychowawcami

17:30-18:30 dyżury nauczycieli>>>Instrukcja dla rodziców - dziennik elektroniczny UONETPLUS VULCAN<<<


 

Ze względu na pokrywanie się terminów zebrań z rodzicami

 

w Gimnazjum nr 4 i SP 23

 

 nastąpiła zmiana spotkania w listopadzie.

 

Zebranie odbędzie się 16.XI. 2016 roku o godz. 17:00Zebrania z rodzicami - 13 września 2016 r. (wtorek)

klasy I - godz. 16:00

klasy II - godz. 16:45

klasy III - godz. 17:30


>>>Egzamin gimnazjalny 2016 - informacje dla rodziców<<<


>>>Zebrania z rodzicami oraz dyżury nauczycieli w dniu 3 listopada 2015 roku<<< >>>Dyżury nauczycieli w dniach wolnych w roku szkolnym 2015/2016<<<


>>>Kalendarium roku szkolnego 2015/2016<<<

 

W związku z planowanym wprowadzeniem dziennika elektronicznego oraz uzupełnieniem dokumentacji szkolnej dyrekcja gimnazjum prosi rodziców o przekazanie adresów e-mailowych wychowawcom na zebranie w dniu 18 listopada 2014 roku.

 

 

14 październik 2014 roku (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów w godzinach 8:00-14:00

8:00-10:00 p. Pawłowska (biblioteka szkolna)

10:00-12:00 p. Zielińska (biblioteka szkolna)

12:00-14:00 p. Stolcman (sala nr 24)


>>> Badanie wyników nauczania  - terminy<<<

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2014/2015

 

10 IX 2014

 

 

Zebrania plenarne klasy I godz. 16.00

                              klasy II godz. 17.00

                              klasy III godz. 18.00

18 XI 2014

 

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

16 XII 2014

 

Wywiadówki oceny proponowane

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

29 I 2015

Wywiadówki oceny półroczne, godz. 17.00 zebrania
w klasach

14 IV 2015

Spotkania z rodzicami ucz. klas III przed egzaminem gimnazjalnym,

godz. 16.00

14 IV 2015

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach I-III

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

21,22,23  IV 2015

Egzamin Gimnazjalny kl. III. Dni wolne dla uczniów klas I i II.

25 V 2015

 

Wywiadówki oceny proponowane,

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli


Dyżury nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Data

Godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

28 IV 2014

8:00-10:00

Donat Renda  s. 11

10:00-12:00

Katarzyna Grudzińska s. 22

12:00-14:00

Anna Klimowska s. 18

29 IV 2014

8:00-10:00

Jolanta Ziółkowska   W II p.

10:00-12:00

Ewa Dębczyńska-Paulos s. 1

12:00-14:00

Danuta Kucharska s. 28

30 IV 2014

8:00-10:00

Aleksandra Pawłowska  biblioteka

10:00-12:00

Maria Bączyk – Małkiewicz s. 9

12:00-14:00

Magdalena Wilczek-Lalka s. 2

2 V 2014

8:00-10:00

Danuta Sobucka s. 29

10:00-12:00

Patryk Dorenda s. 5

12:00-14:00

Janusz Piwoński sala gimnastyczna

20 VI 2014

8:00-10:00

Katarzyna Stefańska s. 5

10:00-12:00

Monika Maciejewska  W II p.

12:00-14:00

Agnieszka Tomczak s. ONZ

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2013/2014

10 IX 2013     

 

 

Zebrania plenarne klasy I godz. 16.00

                              klasy II godz. 17.00

                              klasy III godz. 18.00

5 XI 2013

 

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

18 XII 2013

 

Wywiadówki oceny proponowane

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

30 I 2014

Wywiadówki oceny półroczne, godz. 17.00 zebrania w klasach

9 IV 2014

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach I-III

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

9 IV 2014

Spotkania z rodzicami ucz. klas III przed egzaminem gimnazjalnym,

godz. 16.00

19 V 2014

 

Wywiadówki oceny proponowane

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli
Dzień 31 maja 2013 r. (piątek)  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w tym dniu pełnić będą:

830 - 1030 - p. Anna Płóciennik (s. nr 6)

1030 - 1230 - p. Iwona Kempińska (s. nr 5)

1230 - 1430 - p. Jowita Kłosińska (s. nr 19)

Dni 24 i 31 grudnia 2012r.

W dni 24 i 31 grudnia 2012r. Gimnazjum nr 4 we Włocławku będzie zamknięte.

Wtorek, 11 grudnia 2012r.

 

Dzień 2 XI 2012r.

Dzień 2 listopada 2012r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w tym dniu pełnić będą:

830 - 1030 - p. Maciej Jóźwiak (sala gimnastyczna)

1030 - 1230 - p. Wojciech Kobielski (sala gimnastyczna)

1230 - 1430 - p. Joanna Hofman-Kupisz (sala nr 25)

Piątek, 23 października 2012r.


 

Zebrania z rodzicami 25 X 2012r. - przypomnienie

Przypominamy, że w dniu 25 X 2012r. odbędą się zebrania z rodzicami.

godz. 1700 - spotkania z wychowawcami klas

godz. 1730 - rozmowy indywidualne z nauczycielami

Piątek, 23 października 2012r.
SPOTKANIA Z RODZICAMI   2012/2013


12.09.2012

Zebrania plenarne klasy I    -  godz.16.00

                               klasy I   -  godz. 17.00

                               klasy III - godz. 18.00

25.10.2012

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

10.12.2012

Wywiadówki oceny proponowane,

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

04.01.2013

Termin wystawienia ocen na I półrocze

10.01.2013

Wywiadówki oceny półroczne,  godz. 17.00 zebrania w klasach

18.03.2013

„Drzwi Otwarte” godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

15.04.2013

Spotkania z rodzicami uczniów klas III przed egzaminem gimnazjalnym

20.05.2013

Wywiadówki oceny proponowane,

godz. 17.00 zebrania w klasach

godz. 17.30-18.30 dyżury wszystkich nauczycieli

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2011/2012

8 IX 2011 zebranie plenarne:

klasy I godz. 16:30

klasy II godz. 17:15

klasy III godz. 1800

8 XI 2011 "Drzwi otwarte" godz. 17:00 zebrania w klasach

godz. 17:30 - 18:30 dyżury wszystkich nauczycieli

19 XII 2011 wywiadówki - oceny proponowane godz. 17:00 zebrania w klasach

godz. 17:30 - 18:30 dyżury wszystkich nauczycieli

30 I 2012

wywiadówki - oceny półroczne

16 IV 2012

spotkania z rodzicami uczniów klas III przed egzaminem gimnazjalnym

"Drzwi otwarte" godz. 1700 zebrania w klasach I - III

godz. 17:30 - 18:30 dyżury wszystkich nauczycieli

21 V 2012 wywiadówki - oceny proponowane godz. 1700 zebrania w klasach

godz. 17:30 - 18:30 dyżury wszystkich nauczycieli

Pomoc materialna dla rodziców - regulamin

W związku z planowaną przez Radę Miasta zmianą regulaminu udzielania pomocy materialnej, informujemy, że prawdopodobne jest wprowadzenie w roku szkolnym 2011/2012 wypłaty stypendiów szkolnych w formie refundacji kosztów na cele edukacyjne.

Osoby, u których dochód nie przekracza 351zł - netto na jednego członka rodziny i chcące w przyszłym roku szkolnym złożyć wniosek o stypendium szkolne dla swojego dziecka, powinny gromadzić dowody zakupu przyborów szkolnych, stroju sportowego, podręczników nowych i używanych, itp.

W przypadku zakupu książek używanych należy sporządzić pomiędzy sprzedającym i kupującym umowę kupna - sprzedaży. Wzór umowy znajduje się poniżej.

Wzór umowy kupna podręczników - pobierz

Piątek, 15 czerwca 2011r.

Dofinansowanie zakupu podręczników

1. Dotyczy uczniów klas III gimnazjów oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w topniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

  2. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351zł na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć faktury lub rachunki imienne na podręczniki szkolne.

  3. Wniosek należy złożyć w szkole do dnia 05.09.2011r.

   Stypendium socjalne

   1. Wnioski  można pobrać w szkole lub ze strony internetowej www.bip.oswiata.wloclwek.pl .

    2. Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2011r. do dnia 15.09.2011r. w Wydziale Edukacji w UM Włocławek lub przesłać drogą pocztową na adres UM (ważna data stempla pocztowego).

    3. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351zł na osobę w rodzinie.


      

      

     Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

     W dniach 4 -6 kwietnia 2011r. w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, które prowadzić będą:

     4.IV.2011

     g. 900 - 1000 - p. Aneta Budzeniusz
     g. 1000 - 1100 - p. Janusz Groszewski
     g. 1100 - 1200 - p. Jolanta Hejmanowska
     g. 1200 - 1300 - p. Maciej Jóźwiak

     5.IV.2011

     g. 900 - 1000 - p. Ksawery Korpal
     g. 1000 - 1100 - p. Danuta Sobucka
     g. 1100 - 1200 - p. Katarzyna Stefańska
     g. 1200 - 1300 - p. Alicja Hermanowska

     5.IV.2011

     g. 900 - 1000 - p. Donat Renda
     g. 1000 - 1100 - p. Grzegorz Stolcman
     g. 1100 - 1200 - p. Barbara Zięta
     g. 1200 - 1300 - p. Agnieszka Tomczak

     Piątek, 25 luty 2011r.


      

     Nastąpiła zmiana numeru konta bankowego - za duplikat legitymacji. Nowy nr konta to:

     23 10205170 0000 1202 0106 4146

     Wtorek, 4 stycznia 2011r.

      


      

     Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

     W dniu 7 stycznia 2011r. w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, które prowadzić będą:

      

     1. W. Kobielski (godz. 800 - 930) - sala gimnastyczna
     2. K. Grudzińska (godz. 930 - 1100) - sala nr 9
     3. K. Stefańska (godz. 1100 - 1230) - sala nr 5
     4. A. Wrzaskowska (godz. 1230 - 1430) - sala nr 19

     Piątek, 17 grudnia 2010r.

      


      

     Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

      

     Dzień 14.X.2010r.(czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu dla zapewnienia opieki uczniom

     biblioteka szkolna  będzie pracowała w następujących godzinach:

      

     800 - 930 P. Monika Zielińska
     930 - 1100 P. Magdalena Piechowska
     1100 - 1230 P. Aneta Sobolska
     1230 - 1400 P. Natalia Ziółkowska

     Poniedziałek, 11 października 2010r.