Koniec Roku Szkolnego za

Kadra pedagogiczna

język polski

Grudzińska Katarzyna
Kucharska Danuta
Pilarski Paweł
Płóciennik Anna
Sobolska Aneta

matematyka
Balcerzak Urszula
Bączyk Małkiewicz Maria
Renda Beata
Sobucka Danuta

biologia
Klimowska Anna

chemia
Składanowska Ilona
Balcerzak Urszula
Budnik Dorota

fizyka
Budnik Dorota
Renda Donat

technika
Zacharow Marcin

Zielińska Monika

wos
Hofman Kupisz Joanna
Majchrowska Iwona
Ziółkowska Jolanta
Ziółkowska Natalia

wychownie do życia w rodzinie
Hejmanowska Jolanta 

edukacja dla bezpieczeństwa
Majchrowska Iwona

biblioteka
Pawłowska Aleksandra

geografia
Kłosińska Jowita

Dyszczyńska Agnieszka

język angielski
Dębczyńska Paulos Ewa
Maciejewska Anna
Cichocka  Katarzyna
Tomczak Agnieszka
Kubiak Barbara
Kempińska Iwona

Nejman Beata

język niemiecki
Maciejewska Monika
Nowak Marta
Wilczek - Lalka Magdalena

Ziółkowska Natalia

 

zajęcia artystyczne

Zacharow Marcin


historia
Hofman Kupisz Joanna
Ziółkowska Jolanta

 

informatyka
Zacharow Marcin

Zielińska Monika


w-f
Groszewski Janusz
Jóźwiak Maciej
Kobielska Elżbieta
Kobielski Wojciech
Korpal Ksawery
Piwoński Janusz

Kloc Mateusz

etyka
Płóciennik Anna

religia
ks. Łukasz Świątek

świetlica

Hejmanowska Jolanta

 

muzyka, plastyka

Anna Jagodzińska

 

Poprawiony (piątek, 16 września 2016 17:57)