Koniec Roku Szkolnego za

Rada Rodziców - rok szkolny 2016/2017

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 

 

przewodnicząca - Iwona Brzeczkowska - Durmowicz

 

wice - Dorota Kowalewska - Dopierała

 

Dariusz Wojtulewicz

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

1.Iwona Brzeczkowska –Durmowicz – przewodnicząca

2.Kamil Tyczkowski – wiceprzewodniczący

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

1.Tomasz Snopkowski – przewodniczący

2.Dorota Balukiewicz – Bielenichin – wiceprzewodniczący

 

 


Rok szkolny 2014/2015

p. Andrzej Mularski - przewodniczący

p. Beata Gabrysiak - wiceprzewodnicząca

p. Izabela Ochmańska - finanse, księgowość 

 


Numer konta bankowego Rady Rodziców

Bank Pocztowy S.A

23 1320 1120 2721 2837 2000 0001


Poprawiony (piątek, 16 września 2016 09:55)