Koniec Roku Szkolnego za

Skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

Kacper Czajka IIID -Przewodniczący SSU
Ada Urban IIA-Członek SSU
Jagoda Pawlak IIE -Członek SSU
Hubert Piechocki IIIC-Członek SSU
Maja Siedlecka IIE-Członek SSU
Zuzanna Sawicka IE-Członek SSU

Opiekunowie: Aneta Budzeniusz, Marta Nowak, Agata Wiśniewska